Jáchymov

Jáchymov

Západočeské lázeňské město se nachází v zalesněném údolí na úpatí Krušných hor. Z okolních kopců se v kteroukoliv roční dobu otevírá úchvatný pohled udivující svojí krásou. Počátkem 20. století narazili horníci při těžbě uranové rudy v bývalých stříbrných dolech na silný pramen léčivé radonové vody, což vedlo k otevření první lázeňské budovy. Zdejší metody léčení jsou úzce spjaty s vědeckými objevy Marie Curie, na jejíž počest byl nazván jeden z místních léčebných domů.

Přírodní léčivé zdroje

Termální radonová voda – s nejvyšší koncentrací radonu na litr v republice – prameny Běhounek, Agricola, Curie a C1.

Léčebné specializace

Nemoci pohybového ústrojí, nemoci neurologické (nemoci periferního nervového systému), kožní nemoci, CNS onemocnění; pooperační a posttraumatické stavy, osteoporóza.

Volný čas

Ve městě i jeho okolí jsou v provozu tenisové kurty, fitness centra, solárium, minigolf, půjčovna kol, v Krušných horách jsou sjezdovky i trasy pro běžky, stezky pro pěší i cykloturistiku. Turisté mohou navštívit místní pamětihodnosti, např. Královskou mincovnu (Muzeum těžebního průmyslu a mincovnictví), poslechnout si hudbu na koncertech, které se konají v kostele Všech Svatých či v lázeňských domech, nebo navštívit katolickou mši v kostele sv. Jáchyma.

photos
treatment_inquiry_form_title

treatment_inquiry_form_text

newsletter_title